Welke onderzoeken doen de assistentes?

De assistente doet veel medische handelingen onder supervisie van de huisarts:

* Deskundig telefonische adviezen geven, in overleg met de huisarts

* Audiogram (Hoortest)

* Automatische bloeddrukmeters uitlenen

* Bloedarmoedetest ( via de vingerprik)

* Bloeddruk meten; handmatig, elektronisch of 24 - uurs

* CRP test via druppel bloed om infectie uit te sluiten / aan te tonen

* CVRM

* Doppler (Test van de been bloedvaten)

* E.C.G.(Hartfilm)

* Hechtingen verwijderen

* Injecties geven

* Oren uitspuiten

* Spirogram ( longfunctietest)

* Uitstrijkjes maken in het kader van het bevolkingsonderzoek

* Urine onderzoek

* Wratten aanstippen

* Wondverzorging