Beroepsgeheim

De assistentes en de praktijkondersteuner hebben, net als de huisartsen, beroepsgeheim. Alles wat u ze vertelt, wordt dus als strikt vertrouwelijk beschouwd.