medische verklaringen

Het komt steeds vaker voor dat allerlei instanties om medische verklaringen vragen. Deze verklaring mag uw eigen huisarts niet afgeven. Omdat uw eigen huisarts geen objectief en onafhankelijk oordeel kan geven.

Mocht een vragende instantie toch medische informatie nodig hebben dan kunnen zij een onafhankelijk arts aanwijzen of door hun medisch adviseur informatie laten opvragen.

We hebben hieronder een brief met verdere uitleg, die kunt u eventueel opsturen of afgeven aan de vragende instantie.

 

Groepspraktijk AKERSLOOT

De Kwekerij 1 

1921 XZ Akersloot

 

 

Medische verklaring

 

U heeft gevraagd om een medische verklaring. Deze mag uw eigen huisarts

niet afgeven. De reden hiervoor is dat uw eigen huisarts geen objectief en

onafhankelijk oordeel kan geven.

 

Het Medisch Tuchtcollege van Amsterdam heeft zich in het verleden hierover

uitgesproken met de volgende woorden:

"Van een behandelend arts, die uit dien hoofde een bijzondere

vertrouwensrelatie met zijn patiënt heeft, mag niet worden gevergd dat deze

van zijn oordeel over de aan de orde zijnde vraag doet blijken. Dit met name

niet alleen omdat deze vertrouwensrelatie ernstig kan worden geschaad indien

dit oordeel niet gunstig voor de aanspraken van de patiënt zou zijn, doch ook

omdat dit oordeel, juist in verband met de bestaande relatie, in vrijwel alle

gevallen niet geheel onbevooroordeeld kan zijn."

 

Mocht de vragende instantie toch medische informatie nodig hebben, dan

kunnen zij op hun kosten hetzij een onafhankelijk geneeskundige aanwijzen

(bijvoorbeeld de GGD of ARBO arts ) hetzij via hun medisch adviseur informatie bij ons

opvragen. In dat geval zullen wij een medisch rapport geven met feitelijke

informatie, echter zonder advies of aanbeveling. Het is dan aan de medisch

adviseur om met de informatie een oordeel te vormen of een advies te geven .

 

 

M. Markvoort

R. Raabe

B. Weeteling, huisartsen