Eigen risico

Huisartsenzorg valt onder de basiszorg en gaat niet af van uw eigen risico. Dat betekent dat u niet hoeft te betalen voor een bezoek aan of van de huisarts, assistente, praktijkondersteuner en praktijkverpleegkundige. Ook niet voor onderzoek dat op de praktijk door de huisarts wordt gedaan, zoals een hoortest, bloeddrukmeting, etc.

Sinds 2008 bestaat er een eigen risico op handelingen en verrichtingen buiten de huisartsenzorg. Dit betekent dat de eerste kosten die u maakt voor uw eigen rekening komen. Medicijnen, hulpmiddelen, laboratoriumonderzoeken, consulten en behandelingen van specialisten vallen hier bijvoorbeeld onder. Het eigen risico geldt niet voor:

  • Verzekerden jonger dan 18 jaar.
  • Kosten van de huisarts (zie hierboven, maar wel voor de door de huisarts aangevraagde bloedonderzoeken, kweken, radiologisch onderzoek, medicijnen e.d.).
  • Kosten voor verloskundige zorg.
  • Vergoedingen vanuit de aanvullende verzekering.
  • Ketenzorg; zorg voor specifieke patiëntengroepen vanuit een samenwerking van verschillende zorgaanbieders. Bij de huisarts geldt dit voor (een deel) van de diabetespatiënten.